2. Om VELOSO_shutterstock_531045037_edit

HVORFOR VELOSO?

Er du klar til forandring?

Et særkende ved VELOSO er vores unikke udviklingsmodel, som sikrer, at vi følger processen helt til dørs og kan dokumentere fremdrift på de actions der ønskes eksekveret. Vi arbejder i en proces, som er kendt fra start og som løbende korrigeres, hvilket skaber tillid og motivation til forandring hos deltagerne.

Et andet særkende er, at vi først går i gang, når vi sammen med ledelsen er overbeviste om, at processen vil lede til succes. Herunder at VILJEN til forandring er så stor,  at vi kan igangsætte processen helhjertet, eksekvere med gennemslagskraft og med vedholdende deltagere skabe de ønskede resultater.

At vi brænder for at omsætte gode intentioner til ændret adfærd og konkrete resultater i hverdagen, er endnu et særkende ved VELOSO. Med et smil på læben og glimt i øjet løser vi opgaverne fuldt overbevist om, at vi medvirker til at skabe en bedre hverdag for vores kunder. Med andre ord, tror vi oprigtigt på at “We make good things happen”.

Vi som konsulenter arbejder på to fronter. På den ene side er vi den skarpe konsulent, som udfordrer jer på det eksisterende. På den anden side er vi den lydhøre coach, der bidrager til udvikling af menneskelige ressourcer. Med denne helhedsorienterede tilgang, skaber vi afklaring omkring de rette mål og handlekraft til at nå dem.

Meget af vores kompetence bygger på evnen til at stille de ”gode” spørgsmål. Og det får vi tit ros for at gøre. Med vores strukturerede spørgeredskaber og vores empatiske måde at spørge på, finder vi hurtigt ind til sagens kerne.

Teamet består af egne konsulenter og freelancere med kompetencer indenfor forretningsudvikling og/eller inden for udvikling af menneskelige ressourcer. Vi veksler mellem rollerne som konsulenten med menneskekundskab og coachen med forretningssans. Det skaber ligeledes tillid og respekt for processen og lægger fundamentet for vilje til forandring hos nøglepersonerne.

TEAMUDVIKLING
PLAN TIL HANDLING
KONTAKT
DOWNLOAD GRATIS E-BOG