8. Digitalisering_shutterstock_466279760

DIGITAL OMSTILLING

Anvendelse af teknologi for at styrke konkurrenceevnen og markedspositionen
  • I har sat nogle ambitiøse mål for den kommende strategiperiode, som kræver, at I får introduceret ny teknologi i organisationen. Men hvilke(n) teknologiske muligheder eksisterer og hvilke(n) bør i satse på?
  • Alle taler om digitalisering, men du er i tvivl om hvad det reelt betyder og om I egentlig er klar til den forandringsproces det vil medføre. Kan kulturen bære digitalisering? Er det kulturen, der skal ændres?
  • I har sat Jer for at udforske nogle af de teknologier, der er identificeret som potentielle vækst- og/eller effektiviserings ”drivers”. Men hvordan får I organiseret processen, succeskriterierne, målestrukturen samt gevinstrealiseringen?

VELOSO kan tilbyde en analyse af den eksisterende forretningsmodel i forhold til mål og visioner og med henblik på at introducere den nødvendige digitalisering for at sikre at målene indfries.

Vi mener, at alt bør udspringe fra en klar forretningsstrategi med prioriterede indsatsområder, mål og initiativer. Herefter hvilke nøgletal ledelsen skal styre efter og de IT systemer, der kan understøtte og automatisere dem. En større datatilgængelighed, synlighed og transparens skal sikre bedre, hurtigere og mere professionelle beslutninger. Derfor er det vigtigt med et grundigt forarbejde så de rigtige nøgletal (både leading og lacking) identificeres for de forskellige medarbejdergrupper, defineres entydigt og kommunikeres frekvent. Ambitionen med ledelses IT bør til enhver tid være at øge virksomhedens konkurrenceevne, styrke den strategiske position og sikre lønsomheden på kort og lang sigt.

Herefter udvikles og/eller udvælges de digitale løsninger, så de direkte understøtter forretningsstrategien på en tydelig måde f.eks. ved at øge effektivisering, gør det muligt at skalere/internationalisere eller skabe digitale samarbejdsflader med kunder, der øger kundeloyaliteten. Endelig er det vitalt, at digitale produkter udvikles/vælges med brugerne for øje, eftersom det er brugerne, der ved at anvende produkterne efter hensigten skal realisere de ønskede gevinster.

Endelig bør man vurdere de forretningsmæssige risici, der kan forhindre virksomheden i at eksekvere strategien og nå sine forretningsmål. Med en god risikoanalyse, hvor vi identificerer de mest væsentlige risici (sandsynlighed x impact), får vi kortlagt grundlaget for og formuleringen af en klar informationssikkerheds politik med procedurer og kontroller for hvordan risici, herunder digital sikkerhed, skal håndteres, som en del af en professionel risikostyring.

Er du SMV og vil i gang med den digitale omstilling – hvorfor så ikke få 100.000 kr. i støtte, igennem SMV:DIGITAL?

Sammen finder vi den helt rigtige digitaliseringmodel for jer

TEAMUDVIKLING
LEDERSPARRING
LEDERSPARRING
MENTAL ROBUSTHED
STRATEGIAFKLARING
PLAN TIL HANDLING
DIGITAL EKSEKVERING
DOWNLOAD GRATIS E-BOG