3. Teamudvikling_shutterstock_609242237_Edit

TEAMUDVIKLING

Få dit team til at trække i samme retning 
  • Du er teamleder og dine resultater vil afhænge meget af, hvor godt det lykkes dig at få dit team til at trække i samme retning. Og hvordan gør man det, når man har overtaget et team, der indeholder så forskellige typer, at teamet tilsyneladende modarbejder hinanden i stedet for at samarbejde?
  • Din virksomheds fokus og mål er klare nok for dig, men for din ledergruppe eller din organisation er det ikke så entydigt. Måske oplever du, at nøglepersoner har forskellige dagsordner eller taler forbi hinanden. Der er brug for at få skabt fælles fokus.
  • Jeres nye mål kommer til at medføre gennemgribende strukturforandringer i virksomheden. Der ligger en kæmpe udfordring i at få dit lederteam til at tage medejerskab for forandringerne og gennemføre dem loyalt i organisationen.

Som leder i en virksomhed vil dine opgaver altid direkte eller indirekte være bundet op på dine evner til at:

  • engagere
  • kommunikere
  • motivere
  • inspirere
  • skabe arbejdsglæde
  • fælles fodslag igennem hele organisationen
VELOSO tilbyder at facilitere et udviklingsforløb med fokus på de forskellige aspekter af teamudvikling, som er vigtige i forhold til at realisere den forretningsmæssige ambition.

Sucessfulde mennesker på arbejdspladsen

The 5 Dysfunctions of Teams

DiSC profiler

LEDERSPARRING
LEDERSPARRING
MENTAL ROBUSTHED
STRATEGIAFKLARING
PLAN TIL HANDLING
DIGITALISERING
DIGITAL EKSEKVERING
DOWNLOAD GRATIS E-BOG