MENTAL ROBUSTHED

MENTAL ROBUSTHED OG RECOVER

Træn medarbejdere og ledere mentalt
  • Du har medarbejdere, der er i risiko zonen for at blive udsat for psykisk overgreb. Det er tydeligt, at der kunne være ræsonnement i at lave noget forebyggende arbejde, og derigennem ruste medarbejdergruppen bedre til at håndtere de tilspidsede situationer. Hvad gør du?
  • Du er udnævnt til en lederstilling, der kræver mental og /eller følelsesmæssig robusthed. Du har ikke alverden med tid, og ønsker en ”turbo” udvikling, der vil ruste dig til fremtidens udfordringer.
  • Du har en leder/nøglemedarbejder, der skal have hjælp på grund af en personlig krise, som du ikke føler dig klædt på til selv at håndtere. Du ved ikke om det er en coach, terapeut eller psykolog du skal kontakte. Det er vigtigt er personen kommer tilbage hurtigst muligt, men hvordan og hvad koster det?

Grundet hjernens natur, er vi i stand til at forberede og træne dine ledere og medarbejdere mentalt og følelsesmæssigt på en tilspidset arbejdssituation. Resultatet af træningen er, at hjernen får oparbejdet en positiv erfaringsdannelse med situationen.

Sandsynligheden for, at man herefter er i stand til at bevare overblikket og håndtere situationen ”professionelt”, er markant større. Dette unikke produkt kalder vi Mental Robusthed.

Et komplementerende produkt er ”Recover”, som er aktuel efter at situationen er indtruffet. Recover har fokus på at genetablere stabilitet i hverdagen og få ledere og nøglepersoner tilbage på arbejdspladsen så snart det er forsvarligt. Det sidste, sikres bedst ved at tænke de to produkter sammen fra start, i et skræddersyet koncept for din virksomhed.

Forbered dig den svære samtale

TEAMUDVIKLING
LEDERSPARRING
LEDERSPARRING
STRATEGIAFKLARING
PLAN TIL HANDLING
DIGITALISERING
DIGITAL EKSEKVERING
DOWNLOAD GRATIS E-BOG