6. Strategiafklaring_shutterstock_447145060_EDIT

STRATEGIAFKLARING

Bliv udfordret på din strategi og bliv afklaret
  • I skal i gang med at se på jeres strategiarbejde, eller I skal afholde et strategiseminar og har brug for en ekstern til facilitere og styre processen
  • I har en færdig strategiplan og vil gerne have en professionel person udefra til at stille de ”frække” spørgsmål og syreteste i hvor høj grad planen er implementerbar.

Vi udfordrer jeres hypoteser om markedet, konkurrenter og kompetencer, samtidig med at vi opretholder en dyb respekt for den enkelte, herunder:

  • At afholde indledende interviews og sammenstille intuitiv informationen som input til beslutningsworkshops
  • At gennemføre data drevne analyser som f.eks. værdikæde-, lønsomheds- samt kunde- og produktmix analyser samt segment attraktivitet, 5 forces, scenarieplanlægning, konkurrent- og markedsanalyse
  • At gennemføre afklarings- og beslutnings workshops med henblik på at lave en strategiformulering med værktøjer som SWOT, TOWS, mission, vision og værdigrundlag samt 3-5 års vækstplaner
Herefter kan vi hjælpe med at operationalisere de overordnede hensigtserklæringer til mere konkrete mål- og aktivitetsplaner visualiseret som f.eks. transformationskort, business model canvas eller et strategihus. Handlings- og eksekveringsplanerne vil kæde de strategiske fokusområder sammen med initiativer, milepæle og KPI samt mulighed for en DIGITAL EKSEKVERINGSMODEL.
 
Hvis du vil have lidt konkret inspiration, så DOWNLOAD VORES GRATIS EBOG om god eksekveringsledelse.
 

På den måde sikrer vi en kreativ og fremadrettet proces, hvor I vil opleve jer selv som skabere af helt nye muligheder.

En klar vision og strategi er en god start

TEAMUDVIKLING
LEDERSPARRING
LEDERSPARRING
MENTAL ROBUSTHED
PLAN TIL HANDLING
DIGITALISERING
DIGITAL EKSEKVERING
DOWNLOAD GRATIS E-BOG