DIGITAL EKSEKVERINGSMODEL

Overblik over fremdriften i handlingsplanerne
  • Strategiprocessen er færdig, men du har ikke overblikket over, hvor mange ressourcer du skal afsætte i næste års budget til de strategiske handlingsplaner. Hvem skal være ansvarlig for hvad i praksis, hvor meget intern tid vil gå med opgaverne og hvem skal have allokeret hvor meget?
  • Alle medarbejdere er blevet udstyret med handlingsplaner, men der bliver ikke fulgt metodisk op på dem. Du fornemmer, at medarbejderne mister momentum og at indsatsen er ved at løbe ud i sandet.
  • Du har brug for en status på implementeringen af jeres forretningsstrategi, men da virksomhedens enheder har forskellige forretningssystemer og er spredt geografisk, har I ikke mulighed for systematisk at indsamle data. Hvordan danner du dig et hurtigt overblik over hvem der performer på de strategiske måltal?

Ligesom os, har du sikkert også erfaret, at det er menneskers rette holdninger og adfærd, der i sidste ende gør, at I lykkedes med strategien. Men teamet skal ikke være mere end 20-30 ansatte før man også brug for et værktøj til at operationalisere strategien og bevare overblikket over de mange indsatser, når virkeligheden og strategiforudsætningerne ændrer sig. Hvis ikke, så viser statistikken at 70% af alle initiativer strander og når aldrig i mål.

VELOSO er certificeret ActionPlanner partner og kan sålkedes tilbyde hjælp med såvel strategiudvikling som -opfølgning og -implementering. Vi er med hele vejen, så du ikke efterlades med en fin præsentation og regneark efter endt strategiproces.

Når du er klar, sætter vi turbo på eksekveringen

TEAMUDVIKLING
LEDERSPARRING
LEDERSPARRING
MENTAL ROBUSTHED
STRATEGIAFKLARING
PLAN TIL HANDLING
DIGITALISERING
DOWNLOAD GRATIS E-BOG